Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email We won't share your address with anybody else.

Udlejningssag med Københavns kommune

Info sendt til alle elever i de berørte svømmehaller d. 24/02-2020

Kære elever i Vesterbro Svømmehal og Hillerødgade Bad.

Vi har torsdag aften med chok modtaget en mail fra Københavns Kommune om, at de trods over 50 års praksis ikke vil leje svømmebaner ud i Vesterbro Svømmehal og Hillerødgade Bad til private svømmeskoler fra kommende sæson. Kultur og Fritidsudvalget skal allerede på onsdag den 26. februar tage stilling til, hvad de vil bruge den frigivne vandtid til! Vi mener ikke, de har grundlag for at opsige os. Og vil kæmpe med næb og kløer for at fortsætte. Hvis ikke det lykkes, vil det gå ud over mange af jeres svømmeundervisning, hvorfor vi opfordrer jer til at reagere. (Læs nedenfor hvad der sker for dem, der allerede er tilmeldt).

Reagér allerede i dag

Vi mener selv at vi løfter en vigtig samfundsmæssig opgave, som vi har en særlig faglighed og ekspertise indenfor, med modne lærere og kvalitetssikring og ekstra indsats for dem, der har særlige behov. At vi ikke har konkurrencesvømning som mål betyder, at vi har fundet en anden indlæringsvej og sørger for at alle og ikke kun talenterne udvikler sig mest muligt.

Skriv et par linjer hertil om, hvorfor I vælger privat fremfor klubsvømning / jeres oplevelser med svømning i privat regi. Vi tager jeres udtalelser med til kultur og fritidsudvalget og evt. pressen. I vælger selv om I vil være anonyme.
Skriv læserbreve til pressen.

Gør det allerede i dag – mødet i kultur og fritidsudvalget er på onsdag.

Hvad sker der for dem, der allerede har tilmeldt sig?

Vi har naturligvis indstillet al tilmelding til den kommende sæson. Dem, der allerede har tilmeldt sig får selvfølgelig deres penge tilbage, hvis ikke vi kan gennemføre undervisningen.

Men vi vil forsøge af juridisk og politisk vej at sørge for at beholde vores vandtid. Derfor vil vi bede om en frist til 15. juni til at kæmpe en proper kamp, hvorefter I vil få tilbagebetalt pengene, såfremt det ikke lykkes. Så vidt vi kan se modtager de kommunalt støttede svømmeforeninger først tilmelding til kommende sæson midt i juni, så I vil med denne frist stadig kunne nå at benytte jer af deres tilbud. Vi tilbyder under alle omstændigheder fortsat undervisning i Flintholm Svømmehal, Lyngbyvej og Håndværkerhaven. I øvrigt vil vi afsøge alternative muligheder for svømmebaner i lokalområderne.

Følg dette link for at acceptere betalingsfristen den 15. juni: https://teacher.swimonline.com/tilbagebetaling-ved-ophor-af-undervisning/

Læs mere nedenfor.

Med venlig hilsen

Cecilie Cavling Brygger, Administrerende direktør
Ditte Rosenkrantz-Theil, Stifter og svømmepædagogisk leder

Dem, der har interesse kan læse indstillingen til Kultur og Fritidsudvalget her:

https://www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-modemateriale/26022020/edoc-agenda/bf169ec5-9939-4e35-b539-13063613b92e/201c0be7-f0af-4e12-b396-cb686f8246bb

Hvad vi har skrevet til medlemmerne af Kultur og Fritidsudvalget

Kære Kultur og Fritidsudvalgsmedlem

Forvaltningen har i torsdags opsagt de private svømmeskoler og allerede på onsdag skal I tage stilling, hvad der skal ske med den frigivne vandtid.

En samfundsinstitution i København

Lige siden 1965 har der været private svømmeskoler i Københavns Kommunes svømmehaller. Bente Bernth svømmeskole, Svømmeskolen ved Ruth Anker Scales, Bente Lauritsen, Dot Willer og Svømmelæreren er københavnerinstitutioner, som alle årene har stået for kvalitetsundervisning forestået af voksne professionelle. Svømmeskolerne har løftet en samfundsmæssig opgave for kommunen ved at varetage svømmeundervisning med selvredning og livredning som formål. Vi underviser samlet set ca. 2000 elever om året.

Professionel ekspertise og faglighed

Alle skal lære at svømme uanset talent

Svømning, selvredning og livredning er færdigheder alle skal lære for alles sikkerheds skyld. Det kræver psykologisk og pædagogisk tæft, omhu og omsorg at sørge for alle elevers tryghed og sikkerhed igennem læringsforløbet. Som private virksomheder bliver vi tilskyndet til at udvikle vores produkt og sørge for at alle elever får noget for pengene og udvikler sig optimalt uanset talent. Da vores ledelse og personale har det som levebrød og livsværk at lære børn og voksne at svømme har vi en ekspertise og faglighed, som er svær at finde andre steder.

Forskellige tilgange til svømning giver udvikling og valgmuligheder og det frie valg for den enkelte

Svømmeklubberne, der har sporten som drivkraft har i sagens natur en anden tilgang til undervisningen, hvor opbygning af talentmasse og tidlig indlæring af konkurrencestilarterne er vigtig. Sport og konkurrence skal ikke underkendes som drivkraft. Men da vores drivkraft er at leve op til vores kunders ønske om, at lære at svømme hurtigst muligt for at kunne redde sig selv og dyrke svømning som motion, finder vi nogle andre veje til indlæringen. Det betyder ikke nødvendigvis, at det ene er bedre end det andet. Men at vi tilfører udviklingen indenfor svømning noget forskelligt og giver Københavnerne mulighed for at vælge mellem forskellige tilbud.

Mere end 50 år i ubrudt linje med 1-årige kontrakter

I alle årene har Københavns Kommune underskrevet 1 årige kontrakter til de private svømmeskoler. Vi har hvert år søgt svømmetider, som er blevet fordelt efter folkeoplysningslovens fordelingsregler, hvor 1. prioritet er skoler og institutioner, herefter svømmeklubber og aftenskoler og til sidst private svømmeskoler. Selvom vi kun har haft sikkerhed for et år ad gangen, har vi for overhovedet at kunne drive forretning måtte stole på, at vi også ville få banetider i den kommende sæson. Vores liv og levebrød er bygget op om forvisningen om at kontrakten er blevet genunderskrevet i ubrudt linje år efter år i mere end 50 år.

De folkevalgt bør tage stilling

Nu mener forvaltningen at de har kommunalfuldmagten i ryggen til at opsige de private svømmeskoler. Det har de måske også, det kan kun tilsynsmyndigheden og ankestyrelsen svare endeligt på. Men de folkevalgte politikere må være dem, der har ansvaret for at træffe beslutninger ud fra værdimæssigt perspektiv. Forvaltningen KAN måske opsige svømmeskolerne som formsag. Men politikerne kan også vælge, at tage stilling i sagen. Og det er det vi vil bede jer om.

Misvisende beslutningsgrundlag – hastværk er lastværk

Hovedårsagen til vores opsigelse, er at udleje til private kun kan ske, hvis der er tale om overkapacitet. Der mangler dokumentation for at dette ikke er tilfældet. Vi har svømmetider i eftermiddagstimerne i hverdagen. Børnefamilier tager i svømmehallen i weekenderne, når de har fri. Ikke på hverdage i ulvetimen.

De elever som kommer i de private svømmeskoler indløser en alm entre billet (markedspris). Ofte svømmer forældre sig en tur mens deres barn bliver undervist, eller har en søskende med som de hygger sig sammen med.

Vi har spurgt mange nuværende elever samt tidligere elever om de fortsat ville komme i svømmehallen hvis de ikke gik til undervisning. Svaret er et entydigt nej. Der skal være arrangeret aktivitet før der kommer børn med forældre i svømmehallen i hverdagene.

Det bør derfor have været undersøgt og dokumenteret, at der vil komme flere gæster i svømmehallen, før man tager en drastisk beslutning som denne. Der ER kapacitet til at leje ud til privat svømmeundervisning. Husk i øvrigt at der i disse år bygges og projekteres tre nye svømmehaller i kommunen.

De private svømmeskoler har lange ventelister. Der bliver ikke flyttet på udfordringerne med at kunne tilbyde nok svømmeundervisning ved at fjerne et privat tilbud og fylde med foreningstilbud.

Markedspris

I mailen vi har modtaget står følgende: Den gældende aftale lever desværre ikke op til disse krav, da jeres aftale omhandler tidspunkter, hvor der ikke er overskudskapacitet af svømmebaner og bassiner og da udlejen ikke sker til markedspris.

Vi er ikke orienteret om at vi ikke betaler markedsprisen.

I vores kontrakt står følgende:

8. Betaling

Som betaling for ovenstående brugsret betaler Underviseren 54 kr. pr. banetime i 25 meter bassinet. For ½

undervisningsbassin betaler Underviseren 106 kr. pr. banetime. Der vil ske en årlig prisfremskrivning på 2% i henhold

til den kommunale pris- og lønfremskrivning.

Hvis pris er forkert, er vi åbne for forhandling.

Forbedrede vilkår for at drive forretning, der løfter samfundsmæssig opgave

Fremfor at sløjfe de private svømmeskoler, skal man huske hvilken samfundsmæssig opgave vi løfter for Københavnerne. Hvad med at sørge for ordentlige vilkår for at drive forretning. Hvad med at indgå forhandlinger om en stigning i prisen på baneleje og seriøse længerevarende forpagtningsaftaler af svømmeundervisning, som man har i eksempelvis Frederiksberg og Farum kommune?

 

Udtalelser fra elever og deres forældre

Specielt i forbindelse med Svømnelæreren.dk har det for os handlet om hygge, omsorg og nærvær. Ikke det elitære, ingen konkurrence.
Derfor valgte vi, fordi vi bedst kan lide at vælge det vi kan lide❤️❤️❤️

 • Anonym

 

Dear Svømmelærer Team,

Writing in English as my written Danish is not so good- completely inacceptable what København Kommune is doing! As feedback from me, who has changed 4 years ago my daughter from a local swimming club (Kastrup Kvik) to you: We choose you because you have small groups and because we did not send our daughter to classes which were way too late for kids, eg 1930-2000. As you have classes at times, where kids are still awake enough to learn to swim and do not need to be in a group with 15 or more kids, we have been very happy with you. Our kid has a minor spastic disability, she struggels to learn swimming – in your groups and with your teachers she did not. She would not have done this elsewhere. So thank you for fighting your game and for delivering great swimming classes. And remember, for a country which is surrounded by sea, everyone should be able to swim. You have made a contribution to make this happen and I hope it will continue.

Keep fighting, you are being treated by politicians unfair because they see in you likely only a money machine for “rich parents” rather than a company who steps in to help what schools and others have not achieve- make sure that Denmark can swim.

 • Best regards, Natalie Kreft Villumsen

 

“Hos svømmelæren lærer man på kort tid at blive tryg ved vand og holde sig ovenvande uden hjælpemidler. En stor tryghed for os som forældre. Der er en legene tilgang til vandtilvænning og metoder til at lære at svømme. Svømmelæren har en helt anden tilgang til det at være og opholde sig i vand – end de traditionelle svømmeklubber. Det handler om at føle sig tryg ved vandet – både oven over og under.

Vi har brug for et sådan tilbud – hvor ungerne glædes ved vandet og har det sjovt sammen og med hinanden, og hvor konkurrenceelementet ikke er en del af ligningen.

Hvorfor opsige en aftale med en svømmeunderviser som har stor tilslutning og stor tilfredshed blandet brugerne?

Hvorfor begrænse mulighederne og mangfoldigheden inden for svømning for Københavns borgere?

Jeg vil opfordre til at kbh kommune indgår i samarbejde (fx via langtidskontrakter) med de private svømmelærer, ligesom der indgås mange andre givende og bæredygtige privat-offentlige samarbejder.

Det må være et politisk spørgsmål: Om man vil sikre mangfoldighed i den tilgængelige svømmeundervisning i kommune, og om man er tilhænger af privat-offentligt samarbejde på området? Kultur- og fritidsudvalget bør derfor forelægges den beslutning forvaltningen (egenhændigt) har taget vedr. at opsige baneudlejning til de private svømmerlærer i bl.a Hillerødgade, og genoverveje udlejning til disse i næste sæson – 2020/2021.

 • Med venlig hilsen, Maria, mor til 9 årig på let øvet i Hillerødgade.

 

Det er muligt at tilmelde vores børn i modsætning til Københavns Svømmeklub.

 • Martin Wibskov

 

Vi har yderst gode erfaringer med Svømmelærerens små hold og dygtige undervisere. Alle vores tre børn er blevet gode svømmere og er glade for at være i vandet. Vores mellemste søn startede med vandskræk og endte på livredderholdet. Vi vil være meget kede af at miste undervisningen hos Svømmelæreren.

 • Helle Max Martin

 

Vi er meget glade og tilfredse med svømmeskolen…vores søn har været 3 år og han har fået en kualitets svømmeundervisning.

Vi har allerede tilmeldt vores barn til svømmeundervisning ved Svømmelæreren i Vesterbro i sæson 2020-21 og derfor, da vi har modtaget den mail fra Cecilie Cavling Brygger, Administrerende direktør og Ditte Rosenkrantz-Theil, Stifter og svømmepædagogisk leder om Københavns Kommune ikke vil leje svømmebaner ud i Vesterbro Svømmehal vi blev rigtig skuffe.

Vi synes at det er meget vigtigt for børn at lære at svømme, selvom de ikke vil konkurrencesvømning som sport.

Vi håber, at vores søn (og alle børn) kan fortsætte sin svømmeundervisning næste sæson i Vesterbro

 • Anonym

 

Svømning kan ikke sammenlignes med andre sportesgrene: det kan være livsfarligt hvis man ikke kan klare sig hvis man falder i vandet. Med netop det fokus har vi valgt privat svømmeskole. Pædagogikken er desuden god og lærerne meget kompetente.

 • Sine Thomsen

 

Det var da en trist besked.

Vores oplevelse med at have vores datter gående til svømning hos jer er virkelig, virkelig positiv. Hun er 11 år og ret bange for vand, men jeres undervisning og især jeres empatiske, støttende og kompetente svømmelærer har hurtigt gjort underværker og på ganske kort tid fået hende til at føle sig tryg i vandet. Og hun er nu ganske tæt på at lære at svømme.

Vi håber virkelig at dette fine tilbud består.

God kamp og de bedste hilsner,

 • Anonym

 

Jeg vælger privat fordi der er lange ventelister på de kommunalt tilskudsberettigede svømmeskoler

 • Anonym

 

Vi har 2 børn der har gået til svømning i mange år ved jer. Vi vil blive kede af at miste den mulighed.

Under den MEGET lange renovering af Hillerødgade prøvede vi både at flytte os til Frederiksberg og Vesterbro, det var vi kede af og det pressede os i hverdagen – det lokale tilbud er den eneste realistiske måde at svømning bliver en del af vores børns hverdag.

Den kommunalt udbudte svømning bliver ikke udbudt i en grad til at den møder efterspørgslen, så jeres undervisning burde blive modtaget med kyshånd.

Som i skriver er der tale om betalende badegæster i svømmehallerne, tænker ledelserne i svømmehallerne må have nogle indvendinger overfor dette indgreb, hvis de både får indtægt fra eleverne OG jer for baneleje.

 • Mvh, Rasmus og Anja Hoby Frich

 

Super kompetente undervisere. Begge mine børn har lært at svømme hos jer og har altid glædet sig til at komme til svømning. Jeg svømmer ofte selv samtidig. Hvis der ikke kommer hold i Vesterbro svømmehal mere er det slut med det. Det vil være for svært at nå til en anden del af byen på en hverdag.

 • Mona Bacher

 

Min datter var enormt vandskræk – og generelt angst på flere områder. Vi valgte Svømmelæreren, fordi vi her vidste, at vi ville få den bedste undervisning i korte lektioner på små hold. Og vi har været imponerede over niveauet igennem disse tre år.
Det er desuden afgørende for os, at undervisningen foregår i vores lokale svømmehal.

 • Anonym

 

Jeg har valgt privat svømmeskole da min datter først var tilmeldt hos hsk men da hun var udfordret omkring det at skulle have hoved under vand så valgte de (underviseren) bare at lade hende stå i det ene hjørne af bassinet og lave ingenting og dermed fik hun aldrig nogen undervisning.
Efter tilmeldingen hos svømmelæreren gik der tre gange så havde hun hoved under vandet og har glædet sig til at skulle til svømning hver eneste gang. Det beviser at man ved at tage sig god tid til hvert enkelt barn og ikke kun fokusere på de dygtigste elever kan give alle en god oplevelse ved at være i vandet.
Jeg vil være virkelig ked af det hvis Isabella ikke længere vil have mulighed for at forbedre hendes svømmefærdighed hos svømmelæreren i vesterbro svømmehal.

 • Tina Nielsen

 

Svømmeundervisning der kombinerer leg og læring og hvor fokus er på at lære børnene rigtig svømmeteknik uden konkurrence og elite formål, er yderst værdsat. Børnene bliver taget seriøst og de rykker sig helt enormt. Vi ville være kede af om denne type svømmeundervisning ikke længere kan udbydes på Vesterbro.

 • Katrine Holck

 

Vi er rigtig glade for svømmelæreren og har to børn tilmeldt. Astrid er i gang med 3 år og Halfdan har gået i 2 år. De er begge tilmeldt den kommende sæson. Det vil være en katastrofe, hvis de ikke lærer at svømme. Endvidere at det umuligt at få tid på svømmehold i nærheden af vores bopæl på Frb C og vi er derfor meget glade for Vesterbro svømmehal.

 • Maria Bjerkén

 

Små hold. Oven ud kompetente lærere med pædagogisk evne til at fange min søns opmærksomhed. Og jeg kan se at det virker, så tryg og sikker han er blevet i vandet.

 • Helle Mørch

 

Fordi niveauet er højere, der er færre børn på holdene og mine børn har det bedst i mindre forsamlinger, større indlæringsevne.

 • Thomas Garth-Grüner

 

Mit barn skal lære at svømme. Ordentligt og uden at det handler om at træne hen imod en konkurrence. Dét tilbyder Svømnelæreren, og jeg håber inderligt, at Københavns Kommune fortsat vil medvirke til dette.

 • Morten Fischer

 

Vi har valgt svømmelæreren dels fordi undervisningen er særlig god, dels fordi det forhold, at der ikke er konkurrencesvømning giver et mere roligt miljø. Prisen er den samme som ved de andre mere offentlige foreninger og klubber. Vi har været meget tilfredse med Svømmelæreren og har også tilmeldt et barn i næste sæson.

Jeg står noget uforstående over, hvorfor Københavns Kommune vil fjerne mulighederne for at børn kan lære at svømme. København er en unik kommune med Havnebad, hvor det er en fantastisk mulighed for børnene til at kaste sig i bølgen. Men havnens dybde kræver at de kan svømme. Netop derfor er det særligt vigtigt at børnene på vesterbro/Frederiksberg øst får mulighed for at lære at svømme i lokalmiljøet. Det er svært at få plads på i HSK eller de andre klubber og de lærer ikke nok i skolen.

 • Louise Heilberg

 

Kære Svømmelæreren

Vi har vores datter, Ingrid, gående hos jer igennem 3 år … I er så dedikerede og dygtige og alle de unge svømmelærere er fantastisk gode både pædagogisk og toldmodigheds mæssigt.

Til Kommunen:

Det er meget svært næsten umuligt at få en plads på den lokale svømme træning når man søger … Danmark er et land med meget kyst og vand og vitalt at man kan svømme som barn… det er derfor UFORSTÅELIGT at noget der fungere så godt som “Svømmelæreren” IKKE kan forlænge deres kontrakt i Vesterbro svømmehal!

Vi forældre svømmer ofte med dvs at svømmehallen får yderligere indgangs indtægt samt at vi ofte tager flere afsted, Vi vil opfodre kommunen til kraftigt at genoverveje og at det besluttes at genforhandle leje af undervisnings baner til “Svømmelæreren”.

Med venlig hilsen fra en meget tilfreds familie der elsker at få vores barn undervist af svømmelæreren.

 • På familiens vegne, Lotte Hammeken

 

Vi har tilmeldt vores søn til svømning via svømmelæreren, da vi ønsker han skal lære at svømme i et trygt miljø, hvor konkurrence-elementet er taget ud af undevisningen, hvor det ikke handler om stævner og om at blive bedst og måle sig mod hinanden, men hvor det slet og ret handler om at lærer at svømme! Det mener vi er vigtigt, da vi bor i et land – og en by, der er omgivet af vand.

Det er et ønske fra vores side som forældre, at han skal lærer at svømme, derfor er det vigtigt at undervisningen har stor vægt på de psykologiske og pædagoiske elementer, da vi ellers frygter at der vil komme modstand fra vores søn, som ikke selv slev har ytret ønske om at gå til svømning, da han ikke føler sig tryg i konkurrence-prægede sport.

 • Mvh Neel Andersen, Vesterbro.

 

Hvorfor jeg vælger privat svømmeskole / mine oplevelser med privat svømmeskole

Jeg har to børn (8 og 10 år) som begge går på hold hos svømmelæreren i Vesterbro svømmehal. Jeg bader også selv, når mine børn er på hold. Vi indløser altså 2 børne og 1 voksenbillet hver gang vi svømmer.

Vi er meget glade for svømmelæreren. Meget kompetente undervisere og et godt forløb. Derudover var vores erfaring at det er særdeles svært at få plads på de kommunale tilbud.

Hvis der ikke udbydes svømmeundervisning på hverdagsaftener, ville vi ikke komme. Vi kommer altså kun fordi, at der er undervisning.

 • Rasmus Paulsen

 

Det er med bekymring, at jeg hører, at kommunen planlægger at stoppe for privatskolernes svømmeundervisning i kommunens svømmehaller. Jeg har svømmet hele mit liv, inkl. konkurrencesvømning som ung, og mine børn (på 5 år og 10 år) har gået til svømning hele deres liv. Jeg har haft mine børn gennem flere forskellige børnesvømmetilbud (foreninger og private svømmeskoler), og de eksisterende tilbud er af meget (meget!) forskellig kvalitet.

Vi er endt hos den private svømmeskole ’Svømmelæreren’, da den uden sammenligning yder den bedste børne-svømmeundervisning. Lærerne er uddannede, engagerede og pædagogiske (i flere foreninger har vi oplevet frivillige trænere med manglende pædagogik og manglende svømmetekniske færdigheder). Svømmeskolen er vel-organiseret og vel-struktureret (mange af foreningerne er ikke præget af struktur, da de netop køres af frivillige kræfter).

Som børneforældre i København er der kamp om pladserne til fritidsaktiviteter (der er lange køer til de fleste sports- og fritidsaktiviteter, og man står ofte på ventelister, nogle gange i måneder og år inden man kommer til). Vi kender alle børn, hvis forældre ikke kan få plads til på børnesvømmehold – der er simpelthen ikke nok pladser. Mange ender med at opgive at få deres børn på et svømmehold. De manglende idrætsfaciliteter (som fx plads på et svømmehold) er et af de forhold, der gør, at man som børnefamilie overvejer at flytte fra byen. Hvis de private svømmeskoler udelukkes fra at undervise, vil der være endnu færre pladser til børn på svømmehold i kommunen. De mange foreninger, der gerne vil ind i svømmehallerne, er jo slet ikke kun for børn (med også dykkerforeninger, PAN-idræt, ældreidræt, mv.). Der er årligt 1000 borgere (primært børn), som står på venteliste til et svømmehold. Det tal bliver endnu højere, hvis de private svømmehaller ikke underviser. De private svømmeskoler kan (ifølge jeres bilag https://www.kk.dk/indhold/kultur-og-fritidsudvalgets-modemateriale/26022020/edoc-agenda/bf169ec5-9939-4e35-b539-13063613b92e/201c0be7-f0af-4e12-b396-cb686f8246bb) underviser 2000 børn om ugen. Hvad skal der ske med alle de børn, hvis de ikke længere kan undervises af de private skoler? Der er på ingen måde plads til så mange børn i andre foreninger. Jeg frygter, at København bliver en by, hvor der ikke er plads til almindelige familier, der bare gerne vil have deres børn til at lære at svømme ordentligt.

Jeg svømmer selv – som almindelige borger – i kommunens svømmehaller. Hvis de private svømmeskoler opsiges, og forældre ikke kan få plads til deres børn andre steder (da der ikke er pladser nok), frygter jeg også, at svømmehallerne fyldes med børn og forældre, der selv vil lære deres børn at svømme (jeg ser også mig selv gøre dette). Alle disse mange børn og deres svømmelærer-forældre vil være til stor gene for alle de almindelige svømmere.

Jeg vil på det kraftigste bede jer genoverveje opsigelsen af aftalen med svømmeskolerne. Der må være en anden løsning end at fjerne den pt. bedste svømmeundervisning i kommunen.

 • Venlige hilsner Rikke Andreassen

 

Jeg har fulgt mit barnebarn i 4 år til svømmeundervisningen. Undervisningen foregår i eftermiddags timer, når svømmehallen ikke er særlig brugt. Jeg svømmer selv, mens undervisningen foregår. Der er altid to baner reserveret til almenlig svømning, og jeg har i de 4 år aldrig oplevet trængsel (der svømmer maks 3 svømmere per bane ). Både mit barnebarn og jeg selv betaler fuld pris for billetter. Jeg har lige læst svømmelærens svar til København Kommune og er enig i alle deres argumenter. Jeg kan tilføje følgende:

Svømmelærens undervisere er meget kompetente og tager mange individuelle hensyn. Børnene er ikke presset af konkurrencemæssige grunde, som det nogle gange sker i sportsklubbens regi. Derfor udvikler alle et sundt og afslappet forhold til vand. Da svømmehallen ikke virker overfyldt, kan jeg ikke forestille mig, at der ikke er tale om overkapacitet. Svømmelærens undervisning har i mine øjne et vigtig socialt og samfundsmæssig betydning.

 • Janina Szpilman, Farmor til Rebecca Frost Szpilman

 

Jeg har en datter på ni år, som har gået til svømning hos Svømmelæreren de sidste 4 år. Det har været fantastisk at opleve, hvordan min datter er blevet trygt med vandet, og hvordan hun udvikler sine svømmefærdigheder. Min mand og jeg er meget glade for, at vores datter kan gå til en sportsgren, hvor der er fokus på at give en kompetent og individuel undervisning, og hvor der ikke er forventning om, at vores datter skal deltage i konkurrencer m.m. Vores datter har en dejlig halv time i vandet, og hun oplever et miljø, hvor der er fokus på, at hun bliver bedre og intet andet. Svømmelæreren gør et virkelig godt stykke arbejde. Faktisk var min datter ikke særlig vild med at skulle gå til svømning, men for min mand og jeg er det en prioritet, at vores børn lærer at svømme som børn. Det er vigtigt for vores børn, at de er trygge i vandet. Danmark er trods alt omgivet af vand, og hvis man kan svømme, har man mange muligheder åbne for valg af sportsgrene, når man bliver ældre. Min mand og jeg fortalte vores datter, at hun bare skulle lære til at svømme, og nu fire år efter har hun ikke overvejet, at hun skal stoppe. I første omgang kendte jeg ikke til Svømmelæreren, og jeg prøvede at få meldt vores datter ind i en svømmeklub. Det har været umuligt. Hos Svømmelæreren har der været plads, og vi har kunne få en tid og et sted, der passer godt til vores hverdag. Det betyder rigtig meget for vores hverdag. Efter sommerferien skal lillesøsteren også begynde til svømning, og det er muligt, at begge søstre kan svømme samtidig. Det vil jeg slet ikke være sikker på, hvis ikke vi kunne bruge Svømmelæreren. Jeg håber virkelig, at I lytter i Kultur og Fritidsudvalget og ikke stopper muligheder for at vælge mellem forskellige svømmetilbud. Der er behov for mangfoldigheden, og her vil I virkelig ødelægge noget, der er godt.

 • Julie Frost Szpilman

 

Det har været vigtigt for min søn at kunne gå på et svømmehold som har haft fokus på både leg, læring og tryghed. Han har fået mulighed for at vænne sig til vand på sine egne præmisser – hvilket små undervisningshold, dygtige, opmærksomme, empatiske lærere har understøttet. Han har på et par sæsoner lært at svømme på dybt vand, dykke og mest af alt oplevet glæden ved at bevæge sig i vand.

 • Anna Gelius, mor til Gunnar på 7 år

 

Info sendt til alle elever i de berørte svømmehaller d. 27/02-2020

Kære elever

Tusind tak for mange flotte positive udtalelser, som vi har sendt videre til kultur og fritidsudvalget.

Møde i kultur og fritidsudvalget 26-2-20

Vi havde i går foretræde for kultur og fritidsudvalget, der skulle beslutte, hvad man ville gøre med vores vandtid, når vi var sagt op i Hillerødgade Bad og Vesterbro Svømmehal (se tidligere mail). Selve drøftelserne foregik bag lukkede døre, så vi er lidt i tvivl om stemningen. Men resultatet var, at de udskød beslutningen og bad forvaltningen indgå i en dialog med os ud fra de drøftelser og tilkendegivelser, der fandt sted på mødet. Se beslutningsreferat nedenfor. Vi fik under foretrædet indtryk af, at mange udvalgsmedlemmer ønskede private svømmeskoler i kommunen, men at de bøjede sig for at forvaltningen, havde vurderet at der ikke er lovhjemmel for det. Flere ytrede ønske om, at vi udfordrede forvaltningen på det juridiske.

Men forvaltningen har indbudt til møde allerede i næste uge, om vores muligheder for at stifte en folkeoplysende forening. Vi ønsker at bevare vores private tilbud. Vi frygter at forvaltningen har en anden dagsorden end politikerne. Der er allerede møde i kultur og fritidsudvalget igen den 10. marts! Og vi føler slet ikke vi har tid nok til at reagere. Vi er rigtig kede af at sagen bliver hastet igennem på denne måde.

Er der nogen, der kender eller selv er dygtige jurister?

Derfor vil vi spørge om der er nogle blandt jer forældre, der har juridisk indsigt i sådan noget som kommunalfuldmagt, folkeoplysningsloven og kasseregnskabsdirektivet eller kender til nogle dygtige jurister, der har?

Er der nogen i det hele taget, der har ideer til

Hvordan vi får udskudt opsigelsen f.eks. et år, så vi har tid til at reagere og disponere.

Hvordan vi undersøger om forvaltningens tolkning af kommunalfuldmagtsreglerne er korrekte.

Hvordan vi påviser, at der reelt er tale om overkapacitet, hvilket vil betyde, at vi kan få lov at leje os ind i kommunale faciliteter.

Hvordan vi overbeviser politikerne om, at der skal laves en 10-årig forpagtningsaftale med de private svømmeskoler

Vi har selv nogle idéer men har brug for input.

Er der nogen, der kender til nogle private bassiner, hvor vi kunne søge om vandtid?

Der er flere forældre, der har spurgt om der er noget de kan gøre. Vi har tidligere haft undervisning i hotelpools, vi har vores eget private bassin og vi underviser på et plejehjem. Det fungerer virkelig godt og kunne være et rimeligt alternativ til de offentlige svømmehaller – just in case. Hvis der er nogle, der kender til pools i beboerforeninger, på institutioner eller hos private, så giv besked. Måske er der vand, der går under vores radar.

Hvorfor vil vi ikke være en forening?

Der er også nogle, der spørger, hvorfor vi ikke vil omdanne os til en forening. Lige nu er svømmeskolen gennemsyret af en svømmefaglighed, hvor alle beslutninger bliver taget ud fra pædagogiske og sikkerhedsmæssige hensyn. Vi mener at dette vil blive udvandet i en forening, hvor alle kan stille op og tage beslutninger, som vi i dag tager som fagfolk. Vores erfaringer viser, at det ikke er gavnligt for kvaliteten, når svømmeskolelederne har skiftende frivillige bestyrelser, de skal forholde sig til.

På et personligt plan: Vi bliver ikke rige af at køre privat svømmeskole, men det er en måde at arbejde på, hvor man hele tiden er udfordret på, at levere den bedste undervisning og den bedste kundeservice. Det er den faglige stolthed, der er vores drive. Efter at have arbejdet i foreninger, skolesvømning og aftenskoleregi, er det blevet tydeligt, at det er den private organisering, der giver bedst mulighed for at yde vores bedste.

Vi vender løbende tilbage med yderligere info.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. februar 2020:

Følgende personer havde inden punktets behandling foretræde for udvalget om sagen:

 • Ditte Rosenkrantz-Theil
 • Cecilie Brygger
 • Christina Scales
 • Karin Munkholm

 

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen, jf. indstillingens 1. at-punkt, til efterretning.

Med hensyn til indstillingens 2. at-punkt godkendte Kultur- og Fritidsudvalget et procedureforslag om, at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Kultur- og Fritidsforvaltningen om, med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og tilkendegivelser, at tage en dialog med svømmeskolerne, herunder om mulighederne for at svømmeskolerne etablerer sig som folkeoplysende foreninger, og vende tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget i sagen.

Karina Bergmann ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: “Liberal Alliance bifalder private alternativer og frit valg, og vi håber det er muligt at finde en løsning, så der fortsat vil være mulighed for det i svømmehallerne.”