Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email We won't share your address with anybody else.

svud20202908: Svømmelærer uddannelse efterår 2020, Lyngbyvej

DKK12,500.00

Uddannelsen vil foregå følgende dage:

29. august 10-15

30. august 12-17

19. september 13-18

7. november 13-18

14. december 9-17

15. december 9-17

16. september 9-17

I Svømmelærerens Svømmesal, Lyngbyvej 291a, 2900 Hellerup

7 in stock

SKU: svud2019-1 Category:

Description

Indhold

Uddannelse til Svømmelærer efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Svømmelærerprøven. Vi går i dybden med indlæring af svømmearterne og vandtilvænning med udgangspunkt i Svømmelærerens effektive metodikker. Vi gennemgår svømmearterne med afsæt i diverse svømmelitteratur og videoanalyse, fejlretning, organisering af svømmeundervisningen, grundlæggende svømmepædagogiske principper m.m.

Der skal yderligere arrangeres praktikforløb og livredderprøve. Svømmelæreren kan evt. være behjælpelig med dette.

Praktisk prøve

  • 1000 meter fri svømning på max 30 minutter
  • 100 meter korrekt crawl
  • 100 meter korrekt brystsvømning
  • 100 meter korrekt rygcrawl
  • 25 meter korrekt butterfly
  • Der vises startspring og vendinger i relation til de enkelte svømmearter.

Du bør på forhånd vide at du kan bestå den praktiske prøve, da vi vil fokusere mest på didaktik og ikke så meget på de studerendes egne svømmefærdigheder.

Tidsforbrug:

Svømmelæreruddannelsen består af 60 timer undervisningstid + 30 timers praktik + afleveringsopgave + aflæggelse af praktisk prøve. Der skal beregnes forberedelsestid.

Diplom

for at bestå svømmelærerprøven skal man:

  • have bestået den praktiske optagelsesprøve
  • deltage i undervisningen
  • dokumentere praktikforløb
  • aflevere afslutningsopgave, som sammen med observation af svømmelektion vurderes bestået / ikke bestået (med ekstern censur)

Der udstedes diplom ved bestået Svømmelærerprøve