Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email We won't share your address with anybody else.

Om Svømmelæreren

I Svømmeskolen underviser vi efter en effektiv og velafprøvet metodik, der lærer børn og voksne at svømme bedst muligt på mindst mulig tid.

For os er selvredning og livredning det højeste mål, hvilket stemmer overens med mange forældres motiv: At svømning er en færdighed, på linie med at cykle, deres barn skal kunne for at færdes sikkert.

Vi tager ansvar for, at alle elever lærer at svømme – ikke kun talenterne og dem, der i forvejen er motiverede. Det giver større forældretilfredshed.

Vi underviser små hold på max. 10 elever. Det giver tryghed, som er en klar forudsætning for, at børn tør lære at svømme.

Vi tager ejerskab og ansvar for hver enkelt elev og hver enkelt undervisning, derfor er vi også servicemindede og fleksible.

Vi arbejder systematisk med indlæring af de grundlæggende stilarter:

Der arbejdes ligeså systematisk med vandtilvænning, selvredning og livredning.

Lærergruppebillede 2015-16

Vores svømmelærere er ansat udfra modenhed, erfaring, uddannelse og pædagogisk tæft. Lærergruppen består bl.a. af kystlivreddere, landsholdssvømmere, fysioterapeuter, fridykkere, personlige trænere og lærere. Fælles for alle er en årelang baggrund som seriøse svømmere.

Hver dag lever de op til vores motto:

Trygge svømmere undervist med omtanke og nærvær af ansvarlige og dygtige voksne.

Historie

“Svømmelæreren” stiftedes i feb. 2008 af Ditte Rosenkrantz-Theil. I starten med 3 små hold i Hillerødgades Svømmehal. Allerede i 2009 var elevtallet vokset til 330 og Ditte ansatte sin første svømmelærer.

I 2019 omdannedes virksomheden til Aps med 13 svømmelærere og 3 faste, administrative medarbejdere, og rollen som svømmeskoleleder er overgået til tidligere sous-chef Cecilie Brygger.