Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email We won't share your address with anybody else.

Svømmeundervisning med fokus på den enkelte elevs udvikling, vandtilvænning, god svømmeteknik og succesoplevelser. Vi underviser børn og voksne på alle niveauer.

Se TV-indslag om Jens-Ole, der lærer at svømme hos Svømmelæreren:


 

Vi har svømmeundervisning i følgende svømmehaller:

 
Vi følger særlig metode i vores svømmeundervisning:

Svømmelæreren’s effektive trin-for-trin metode bygger på 4 simple grundsætninger:

  • BALANCE – Find altid balancen før du svømmer.
  • FOKUS – Fokusér på én ting ad gangen.
  • VEJRTRÆKNING – Få ro på vejrtrækningen og ro på svømningen.
  • SUCCES – Overskrid ikke dine egne grænser. Skub dine grænser foran dig ved at bygge succesoplevelse på succesoplevelse.

Ved at præsentere de rette øvelser i den rigtige rækkefølge i vores svømmeundervisning, styrer vi udenom gængse fejl og dårlige oplevelser  – og direkte til gode svømmevaner, god svømmeteknik og gode svømmeoplevelser. I takt med opbygningen af basale vandfærdigheder og svømmeteknik opbygger vi elevens tillid til sig selv og vandet. Vi tager eleven i hånden hele vejen gennem svømmeundervisningen.

Vi arbejder systematisk med indlæring af de grundlæggende stilarter:

Der arbejdes ligeså systematisk med vandtilvænning, selvredning og livredning.

Svømmelærerens højeste formål med svømmeundervisning er at bidrage med en sikker og stabil svømmestil, en fornuftig vandkultur, trygge svømmere, indfølende svømmelærere og ansvarlige livreddere.

 

De grundlæggende principper i vores svømmeundervisning

Balance

Balance giver ro og overskud. Ro er essentielt for ens overlevelse i vandet. Ved at overlade opdriften til vandet, sparer man samtidig på kræfterne. Og man får overskud til at koncentrere sig om svømmebevægelserne. Man lærer hurtigst at svømme, hvis man har en god balance i vandet. Man balancerer bedst, hvis man har en god ret kropsholdning. Den rette holdning er samtidig den sundeste, hvis man skal motionere og svømme langt. Derfor har vi stor fokus på holdning og balance i vores svømmeundervisning.

Vejrtrækning

Den rytmiske vejrtrækning er selve fundamentet for den rytmiske svømning. Kontrol over vejrtrækningen er forudsætningen for overhovedet at have hovedet i vandet. Hvis man bliver god til at kontrollere sin vejrtrækning, bliver man også i stand til at kontrollere nerverne og slappe af. Dette er både vigtigt for at vænne sig til vandet, for at kunne klare sig i en ulykkessituation og så er det sund motion med en rask svømmetur, hvor man får trukket vejret godt igennem.

Fokus

Svømningen består af mange delelementer. For hurtigst muligt at blive en dygtig svømmer er det vigtigt at dele svømningen op og fokusere på èn ting ad gangen. Denne metode tager udgangspunkt i udførlig viden om, hvilke udfordringer svømmeundervisningen består af og præsenterer en opdeling bid for bid af de færdigheder, der skal til og en sammensætning bid for bid, efterhånden som delelementerne er i orden.

Succes

Hvis svømmeundervisningen skal blive en succes skal eleven have succesoplevelser hele vejen igennem. Der skal skabes gode oplevelser, der giver lyst og selvtillid til at lære mere. Der skal styres udenom dårlige oplevelser, der kan lagre sig og blive en hæmsko for den videre udvikling. Det er et grundprincip, at man ikke skal overskride sine egne grænser, men stille og roligt skubbe dem foran sig ved at bygge succesoplevelse på succesoplevelse.

Respekt og tillid

Det er et absolut grundvilkår for svømmeundervisningen at der er respekt og tillid mellem lærer og elev. Det er lærerens ansvar at opbygge dette gensidige forhold. Læreren skal være lydhør og årvågen overfor elevens signaler. Læreren skal kunne aflæse elevens reaktioner, også når eleven ikke selv kan formulere dem. Læreren skal udvise respekt i tale og kropssprog for elevens særlige udfordringer og behov og anerkende elevens grænser. Samtidig skal læreren se og rose elevens fortrin og alle de små udviklingstrin eleven gennemgår.

Læreren skal hele vejen igennem vise at eleven kan have tillid til ham, ved ikke at tvinge eleven til noget eleven synes er ubehageligt og ved at overholde de aftaler man indgår. Eleven skal f.eks. kunne stole på at læreren ikke pludselig giver slip, hvis man har aftalt at han holder eleven i vandet. Også selvom det lige går så godt. Dette skal være udtalt med ord overfor eleven, og så skal det selvfølgelig overholdes.

Hvornår har man lært at svømme?

Den nordiske definition af svømmeduelighed er, at man kan svømme 200 meter sammensat rytmisk svømning både på maven og på ryggen. 200 meter er et absolut minimum for at kunne klare sig selv. Målet bør være, at alle ikke bare kan klare sig selv, men også kan redde hinanden.

Derfor bør man sigte efter, at alle kan svømme mindst 1000 meter, veksle mellem 4 forskellige svømmearter, alt efter hvad situationen kræver, er trænet i at bade i koldt vand, kan springe i vandet uden at få hovedet under, springe på hovedet, dykke ned på bunden af den dybe del af et almindeligt 25 meter bassin (ca. 4 meter), bjærge en træt og bevidstløs svømmer, vide hvordan man håndterer svømmer i panik og i det hele taget er forberedt på at tænke sig godt om og sikre sig selv i en ulykkessituation, hvor man skal redde sig selv og andre. Hjerte lunge redning er en naturlig del af denne oplæring. Og så skal man selvfølgelig lære de færdigheder, der skal til for at håndtere lokale risikofaktorer, som ulykker på is, hestehullernes farlige undervandsstrøm og så videre.

I den ideelle verden bør alle sættes i stand til at bestå en livredderprøve, der svarer til de lokale omgivelser han svømmer i.

 

Privat svømmeundervisning

Sæson 2019-20

2. sept 19 – 29. maj 20

Kuponkoder

Indtastes i kuponfeltet i indkøbskurven.

10% søskenderabat på hold: soskende

10% studierabat på hold: studerende

10% pensionistrabat på hold: pensionist

Havfolkets Rige

Babysvømning

Svømmeundervisning - babysvømning

Voksne

Svømmeundervisning voksne

Småbørn

Svømmeundervisning småbørn - svømning

Havfrueskole

Svømmeundervisning for havfruer - havfruesvømning

Børnefødselsdag og polterabend

Svømmelæreruddannelse

Lær at forestå svømmeundervisningen

Online kurser – lær at svømme trin for trin

Online kurser – lær at svømme trin for trin