Svømmeprøver

 

Som afslutning på sæsonen udleveres et færdighedsdiplom og et distancemærke til alle elever på på sæsonbaserede svømmehold (sæson:  juni-september).

Lærerne noterer løbende, når eleverne har opnået færdighederne, men samler op på 2 færdighedsprøvedage i foråret indenfor normal svømmetid.

Der afholdes 2 distancedage i foråret.

Færdighedsdiplomer

Diplom Hold Prøvekrav
Efter beg 1 / beg At puste i vandet med munden i mindst 5 sek.
At puste i vandet med næsen i mindst 3 sek
At lytte med et eller to ører under vandet
At hoppe rundt i vandet uden støtte
At svømme crawlben med fat i kanten og puste bobler i mindst 5 sek.
At svømme crawlben med plade og puste i vandet i mindst 5 sek.
At hoppe i vandet med fat i kanten fra siddende stilling
Efter beg / beg 2 At dykke hele kroppen under vand
At lave en raket (glide gennem vandet med armene strakt over hovedet og ansigtet i vandet)
At flyde på ryggen uden hjælpemiddel
At rotere fra ryg til mave om lodret akse (med crawlben)
At rotere fra mave til ryg om lodret akse (med crawlarme på maven og crawlben hele tiden)
At bevæge sig frit på det lave
Efter beg 2 / let øv 1 At svømme 15 m begyndercrawl
At svømme 25 m rygcrawlben med armene langs siden
Korrekte rygsvømningsben 5-10 i træk
Korrekte rygsvømningsarme 5-10 i træk
Række genstand til person og trække vedkommende i land
At hente ring fra bunden med hænderne på det lave
At dykke lodret ned på det dybe og lade opdriften trække sig op uden at holde
Kende badereglerne
Efter let øv 1 / let øv 2 At svømme 25 m begyndercrawl
At svømme 25 m rygcrawl
At svømme 25 m rygsvømning
At udføre korrekte brystsvømningsben
At bjærge medie med flydemiddel 15 m
At springe på benene på dybt vand og flyde i 10 sek.
At træde vande i 30 sek.
At kende badereglerne
Svømmerprøven
Efter let øv 2 / øvet
At svømme min. 200 m sammensat svømning (mindst to forskellige stilarter)
At svømme 25 m brystsvømning
At svømme 25 m crawl med vejtrækning til siderne
At bjærge medie 25 m. med flydemiddel (træt svømmer)
At bjærge medie 15 m. uden flydemiddel (bevidstløs svømmer)
At træde vande i 1 minut efterfulgt af 10 sek. flydning
At springe fra 1 m vippe
At svømme 25 m. med tøj på
At dykke mindst 2 meter ned og hente genstand
At kunne badereglerne og kunne tilkalde hjælp
Frisvømmerprøven
Efter øvet / livr
At svømme min. 800 m på 30 min
At svømme 25 m korrekt crawl
At svømme 25 m korrekt rygcrawl
At svømme 25 m korrekt rygsvømning
At svømme 25 m korrekt brystsvømning
Hovedspring efterfulgt af 25 m. svømning hurtigere end 30 sek.
At svømme 100 m. med tøj på
At hente genstand fra bunden på mindst 3,8 m dybde
Hjerte-lungeredning på livredningsdukke
At lægge person i stabilt/aflåst sideleje
Bassinlivredderprøven for juniorer: Underviserprøven Efter livredningshold / talenthold Når Svømmelærerens svømmeprøver er bestået og såfremt man er fyldt 12 år kan man indstilles til Dansk Svømmeunions såkaldte Underviserprøve. -En junior-udgave af de voksnes bassinlivredderprøver.

Underviserprøven kan tages af elever over 12 år fra livredningshold og talenthold.

Den hedder underviserprøven fordi den er beregnet til de unge hjælpetrænere, som mange klubber bruger. De giver unge på 12+ sikkerhedsmæssig kvalifikation til at fungere som træner under opsyn af en voksen træner med gyldig bassinprøve.

Distancemærker

Der udleveres svømmemærke for, hvor langt eleven kan svømme uden at holde pause. Eleven må ikke røre bunden og ikke hænge i kanten.

Svømme med hjælpemidler: kant til kant

Hv is man svømmer med hjælpemidler (hajfinne, slange, bælte, plader) vil man få et kant til kant mærke uanset, hvor mange meter man har svømmet. Det vil dog blive noteret på diplomet, hvor langt man har svømmet med hjælpemidler.

  25 meter mærke til 150 meter mærke kan kun opnås uden brug af hjælpemidler. Det er flottere at svømme 25 meter uden hjælpemidler end 400 meter med hajfinne!

200 meter mærke bevis på svømmeduelighed

200 m eter er definitionen på svømmeduelighed i Norden og ofte et krav ved deltagelse i vandaktiviteter (sejlklubber, roklubber o.lign). Derfor vil vi sikre os, at eleverne virkelig har et overskud i svømningen, før vi giver dem et 200 meter mærke. Distancen skal være tilbagelagt med både armtag og bentag i en vedtaget svømmestil: rygsvømning, rygcrawl, brystsvømning (butterfly) eller crawl. Ikke hundesvømning eller rygcrawlben med rysvømningsarme el.lign.

Har man derfor f.eks. svømmet 350 meter rygcrawlben med rygsvømningsarme modtager man et 150 meter mærke og et diplom, hvor der står at man har svømmet 350 meter med rygcrawlben og rygsvømningsarme.

Se alle distancemærker her: